Coaching – hvad er det?
Coaching – hvad er det? 2017-01-20T22:55:50+02:00

Coaching – hvad er det?

Coaching er et professionelt dialogværktøj, der kan bruges som led i menneskelig udvikling. Coachingprocessen skaber øget bevidsthed om forhindringerne og åbner muligheden for et aktivt valg om handling eller accept. Coaching er et effektivt værktøj til at skabe resultater, både for private som LifeCoaching og for virksomheder som BusinessCoaching.

 

Coaching er ikke terapi

Coaching er ikke terapi, men tager udgangspunkt i:

  • Nuet.
  • Fremtidige handlinger.
  • Varige ændringer.

Gennem disse perspektiver får du hjælp til at nå dine mål.

 

Potentiale frigøres gennem samtale

Coaching handler overordnet om at frigøre potentiale i mennesket gennem professionel samtale, hvor der stilles åbne, neutrale og reflekterende spørgsmål.

Spørgsmålene afdækker forhindringer, der blokerer for målet. Når vi kan se og forstå vores forhindringer, kan vi ændre dem ved handling.

 

Coaching inden for egen kontrol og med egne svar

Inden for egen kontrol kan der coaches på alle emner. Coaching fokuserer på ønsker, visioner og mål.

Grundtanken er, at vi selv har svarene men kan have svært ved at se dem. Coachen fungerer som et objektivt værktøj, der faciliterer processen, så målene nås.

 

Tænde lys og lette tåger

Coaching handler for mig om at tænde lys og lette tåger og om at blive bevidst om sandheden og konsekvensen heraf. Så bliver det muligt at ændre mindset og handle anderledes.